Maandarchieven: januari 2020

Home|2020|januari

Stikstof in de luchtvaart

Stikstof in de luchtvaart Ook de luchtvaart draagt bij aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Over de omvang hiervan bestaat echter onduidelijkheid. Daarnaast blijken de Nederlandse luchthavens niet over een natuurvergunning te beschikken. Er is daarom behoefte aan duidelijkheid. Het ‘Advies Luchtvaartsector’ van het Adviescollege stikstofproblematiek zou hieraan moeten bijdragen. Achtergrond In oktober 2019 heeft de

2020-05-23T17:48:40+01:00

‘Geurperikelen’ bij gecombineerde luchtwassers

‘Geurperikelen’ bij gecombineerde luchtwassers De verhoging van de geuremissiefactoren voor gecombineerde luchtwassers per 20 juli 2018 leidt tot de nodige ‘geurperikelen’. Deze verhoging kan bijvoorbeeld leiden tot een verzoek om een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij in te trekken of de daaraan verbonden voorschriften te wijzigen. Op 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:108) deed de Raad van State

2020-05-23T17:48:51+01:00

Presentaties over de stikstofproblematiek

Presentaties over de stikstofproblematiek Damen Legal verzorgt regelmatig cursussen c.q. presentaties over verschillende onderwerpen. De eerste presentaties van 2020 hebben inmiddels plaatsgevonden. Een van deze presentaties vond plaats tijdens de jaarlijkse actualiteitendag agrarisch recht van het Instituut voor Agrarisch Recht. Hier mocht Franca Damen voor het zevende jaar op rij een bijdrage geven over het

2020-01-18T16:56:28+01:00

Damen Legal – juridische steun in het omgevingsrecht

Damen Legal - juridische steun in het omgevingsrecht Anno 2020 zijn onderwerpen als stikstofproblematiek en klimaat van grote invloed op het omgevingsrecht en agrarisch recht. Ook toenemende maatschappelijke en politieke druk zorgen voor de nodige ontwikkelingen in deze rechtsgebieden. Door de continue veranderingen in wetgeving is het belangrijk dat de advocatuur klanten goed en met

2020-01-01T11:23:36+01:00