Maandarchieven: februari 2020

Home|2020|februari

Voortgang stikstofproblematiek: landbouw en gebiedsgerichte aanpak

Voortgang stikstofproblematiek: landbouw en gebiedsgerichte aanpak Op 7 februari 2020 is een nieuwe Kamerbrief over de voortgang van de stikstofproblematiek gestuurd. Deze Kamerbrief gaat over maatregelen in de landbouw en een verdere impuls van de gebiedsgerichte aanpak. De Kamerbrief bevat ook enkele gewijzigde inzichten. Belangrijkste punten De belangrijkste punten uit de Kamerbrief van 7 februari

2020-05-23T17:48:13+01:00

Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij

Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij Afgelopen periode lag een concept wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij ter inzage. Deze wijziging ziet op de bescherming van (de fabrikanten en leveranciers van) nieuwe huisvestingssystemen voor de veehouderij. Achtergrond Als een nieuw huisvestingssysteem wordt ontwikkeld, is het de bedoeling dat hieraan een ammoniakemissiefactor wordt toegekend. Deze emissiefactor

2020-05-23T17:48:26+01:00

Het geurbeheersplan voor veehouderijen

Het geurbeheersplan voor veehouderijen Het geurbeheersplan voor veehouderijen is iets van de afgelopen jaren. Maar in de rechtspraak is het nog een nieuw onderwerp. Op 30 december 2019 heeft rechtbank Oost-Brabant hier een eerste inhoudelijke uitspraak over gedaan (ECLI:NL:RBOBR:2019:7440). Het geurbeheersplan Veehouderijen moeten voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Hiervoor zijn BBT-documenten vastgesteld. Deze

2020-05-23T17:48:33+01:00

Black box

Deze column verscheen in februari 2020 in de regiobladen van Agrio. Black box Het stikstofdossier lijkt soms één grote ‘black box’. Er zou teveel stikstof op Natura 2000-gebieden neerslaan en de schuld daarvoor lijkt vooral bij de landbouw te worden gelegd. Dat is om een paar redenen bijzonder te noemen. De landbouw is namelijk juist

2020-02-02T10:09:48+01:00