Maandarchieven: maart 2020

Home|2020|maart

Hoop

Deze column verscheen in maart 2020 in de regiobladen van Agrio. Hoop Het zijn onzekere tijden door het coronavirus. Dat geldt niet alleen voor ons land en de landen om ons heen, maar voor de hele wereld. Het virus slaat ongrijpbaar om zich heen. Het is een nieuw virus en zorgt mede daardoor voor onzekerheid.

2020-03-30T08:05:39+01:00

Overzicht stikstofproblematiek: een whitepaper

Overzicht stikstofproblematiek: een whitepaper De ontwikkelingen ten aanzien van de stikstofproblematiek gaan hard sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof. Daarom hebben wij een whitepaper gemaakt met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. In de whitepaper zijn hyperlinks opgenomen naar legal updates over de verschillende

2020-05-23T17:45:20+01:00

Beregenen met omgevingsvergunning bouwen?

Beregenen met omgevingsvergunning bouwen? Voor een beregeningsinstallatie kan een omgevingsvergunning bouwen nodig zijn. Dat oordeelde rechtbank Gelderland in een uitspraak van 13 februari 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:965). Een omgevingsvergunning bouwen is nodig voor het bouwen van een bouwwerk. Dat is alleen anders als er sprake is van een vergunningvrij bouwwerk. Een bouwwerk is “elke constructie van enige

2020-05-23T17:45:59+01:00

Handhaven op beweiden en bemesten?

Handhaven op beweiden en bemesten? Op 11 februari 2020 heeft rechtbank Overijssel een aantal uitspraken (o.a. ECLI:NL:RBOVE:2020:513) gedaan over handhavend optreden tegen beweiden en bemesten zonder natuurvergunning. De provincie moet nieuwe handhavingsbesluiten nemen. Hoe zit het precies en hoe moet het nu verder? Achtergrond De discussie over het al dan niet nodig hebben van een

2020-05-23T17:46:24+01:00

De intensiteit van de exceptieve toets

De intensiteit van de exceptieve toets De bestuursrechter kan algemeen verbindende voorschriften toetsen op rechtmatigheid. Die toets wordt de exceptieve toets genoemd. Maar wat is de intensiteit van de exceptieve toets? Hierover heeft de Raad van State op 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:452) een uitspraak gedaan. Wat is de exceptieve toets? Tegen een algemeen verbindend voorschrift

2020-03-17T18:45:12+01:00

Experimenteerruimte voor innovatie in de veehouderij

Experimenteerruimte voor innovatie in de veehouderij In een aantal provincies komt er experimenteerruimte voor innovatie in de veehouderij. Het moet mogelijk worden om innovatieve systemen en technieken toe te passen op basis van meetsensoren of een proefstalbeschikking die door het bevoegd gezag wordt vastgesteld. Dit blijkt uit de voorgestelde 21e tranche van het Besluit uitvoering

2020-05-23T17:46:33+01:00

“Een detail-fetisjist, gepassioneerd, geslepen”

"Een detail-fetisjist, gepassioneerd, geslepen" "Advocate Franca Damen is een bekend gezicht in de varkenshouderij. Door sommigen wordt ze de 'Bram Moszkowicz' van de boeren genoemd: scherp, een detail-fetisjist, gepassioneerd, geslepen en altijd op de juridische barricade voor de boer. ,,Recht is mijn hobby", vertelt de eigenzinnige advocate en dochter van een varkenshouder." Dit is te

2020-03-14T11:42:10+01:00

Voortgang stikstofproblematiek: natuurbank

Voortgang stikstofproblematiek: natuurbank Het kabinet wil in het kader van de stikstofproblematiek een natuurbank instellen. Deze natuurbank moet ervoor zorgen dat projecten die zorgen dat de veiligheid van onze (vaar)wegen en de waterveiligheid worden gegarandeerd, doorgang kunnen vinden. Dit blijkt uit de Kamerbrief van 19 februari 2020. Terwijl het kabinet in de Kamerbrief van 13

2020-05-23T17:46:44+01:00

Geuremissie opnieuw voor de rechter

Geuremissie opnieuw voor de rechter Het is alweer even geleden dat de geuremissiefactoren voor gecombineerde luchtwassers zijn verhoogd. Ook is het alweer even geleden dat er nieuwe Europese 'BBT-conclusies' voor de varkenshouderij - dat onder andere verplicht tot een geurbeheersplan - beschikbaar zijn gekomen. De rechtspraak loopt daar altijd wat achteraan. Maar onlangs zijn over

2020-05-23T17:47:42+01:00

Ruimere mogelijkheden onder de Omgevingswet

Ruimere mogelijkheden onder de Omgevingswet Als de Omgevingswet in werking treedt, kunnen provincies aanzienlijk meer regelen in hun provinciale verordeningen en gemeenten aanzienlijk meer in hun omgevingsplannen. Een uitspraak van de Raad van State van 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:452) maakt dat duidelijk. Deze uitspraak gaat over de Brabantse Verordening ruimte met verbrede reikwijdte. Provincies en

2020-05-23T17:47:55+01:00