Maandarchieven: april 2021

Home|2021|april

Wijziging tenaamstelling natuurvergunning

Wijziging tenaamstelling natuurvergunning Kan tegen de wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning geprocedeerd worden? Die vraag beantwoordde de Raad van State in een uitspraak van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:667). Wat was er aan de hand? Een voormalig pluimveehouder beschikt over een natuurvergunning voor het in werking hebben van een pluimveebedrijf. Dat pluimveebedrijf is op

2021-04-21T08:52:59+01:00

Bezwaren tegen geitenhouderijen

Bezwaren tegen geitenhouderijen Vanwege de resultaten in de onderzoeken Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ten aanzien van geitenhouderijen, wordt er regelmatig bezwaar gemaakt tegen de oprichting of uitbreiding van geitenhouderijen. Daar worden overigens niet veel vergunningen meer voor verleend. In veel provincies geldt namelijk een 'geitenstop'. De gemeente Enkhuizen verleende in december 2020 nog wel een

2021-04-16T17:11:19+01:00

Stikstofsoap

Stikstofsoap Deze column verscheen in april 2021 in de regiobladen van Agrio. Gelet op alle ontwikkelingen in het stikstofdossier zou je bijna zeggen dat Nederland in een soort stikstofsoap terecht is gekomen. Ook recente ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 11 maart 2021. Die heeft meteen een mogelijke

2021-04-09T08:34:06+01:00

Bewijs om te handhaven

Bewijs om te handhaven Om te handhaven heeft de overheid natuurlijk bewijs nodig. Maar welk bewijs mag de overheid hiervoor gebruiken? Onlangs zijn daar weer enkele interessante uitspraken over verschenen. Algemeen Over bewijs voor handhaving bestaat al veel rechtspraak. Daaruit blijkt onder andere dat er sprake moet zijn van een deugdelijke en controleerbare vaststelling van

2021-04-05T17:25:46+01:00