Damen Legal – juridische steun in het omgevingsrecht

Anno 2020 zijn onderwerpen als stikstofproblematiek en klimaat van grote invloed op het omgevingsrecht en agrarisch recht. Ook toenemende maatschappelijke en politieke druk zorgen voor de nodige ontwikkelingen in deze rechtsgebieden. Door de continue veranderingen in wetgeving is het belangrijk dat de advocatuur klanten goed en met focus bij kan staan in hun juridische procedures en vraagstukken.

Deskundigheid is daarbij onontbeerlijk. Kennis draagt immers, samen met persoonlijke betrokkenheid, bij aan het vertrouwen van de klant. Daarom gaat vanaf vandaag Damen Legal van start, gedreven door Franca Damen. Na bij verschillende middelgrote advocatenkantoren te hebben gewerkt, start zij nu haar eigen advocatenkantoor.

Damen Legal is gevestigd in Drunen (Noord-Brabant) en richt zich op het omgevingsrecht en agrarisch recht. Daaronder vallen bijvoorbeeld het klimaat- & energierecht, milieurecht en natuurbeschermingsrecht. Franca heeft de afgelopen negen jaar haar expertise in deze vakgebieden bewezen. Door op de hoogte te blijven en te publiceren over de actualiteiten ten aanzien van deze complexe en veelomvattende rechtsgebieden staat Damen Legal haar klanten met deskundigheid bij.