Bezwaren tegen geitenhouderijen

Vanwege de resultaten in de onderzoeken Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ten aanzien van geitenhouderijen, wordt er regelmatig bezwaar gemaakt tegen de oprichting of uitbreiding van geitenhouderijen. Daar worden overigens niet veel vergunningen meer voor verleend. In veel provincies geldt namelijk een ‘geitenstop’.

De gemeente Enkhuizen verleende in december 2020 nog wel een vergunning voor een geitenhouderij. De aanvraag daarvoor was al in 2018 ingediend, maar aanvankelijk – ten onrechte – door de gemeente buiten behandeling gelaten. Tegen de vergunning voor de geitenhouderij dienden meer dan 450 personen bezwaar in.

Het Noordhollands Dagblad stelde Franca Damen hierover een aantal vragen. Haar reactie is hier te lezen.

Franca Damen, advocaat Damen Legal