agrarische milieuaspecten

Home|Agrarisch|agrarische milieuaspecten

Agrarisch recht gaat onder andere over verschillende milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, fijnstof, geluid en volksgezondheid. Damen Legal, advocaat agrarisch recht.

Nieuwe rechtspraak over het geurbeheersplan

Nieuwe rechtspraak over het geurbeheersplan Op 10 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:277) heeft de Raad van State weer een uitspraak gedaan over het al dan niet moeten opstellen van een geurbeheersplan bij een veehouderij. Het geurbeheersplan Veehouderijen moeten voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Hiervoor zijn BBT-documenten vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de

2021-02-22T15:08:49+01:00

Geen geurbeheersplan bij voldoen aan Wgv

Geen geurbeheersplan bij voldoen aan Wgv Als een varkenshouderij of pluimveehouderij aan de Wet geurhinder en veehouderij voldoet, dan is geen geurbeheersplan vereist. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1741). Het geurbeheersplan Veehouderijen moeten voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Hiervoor zijn BBT-documenten vastgesteld. Deze zijn opgenomen

2020-07-26T17:38:56+01:00

Versoepeling Brabantse natuureisen

Versoepeling Brabantse natuureisen De strenge Brabantse natuureisen worden naar verwachting versoepeld. Dat volgt uit het Bestuursakkoord 2020-2030 van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant dat op 15 mei 2020 is geïnstalleerd. Brabantse natuureisen In de provincie Noord-Brabant gelden strengere natuureisen dan in andere provincies. Op grond van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (voorheen: Verordening

2020-05-23T17:43:16+01:00

Geur niet toetsen aan toekomstige normen

Geur niet toetsen aan toekomstige normen De geur bij een veehouderij moet je niet toetsen aan toekomstige normen. Dat oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 15 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1069. Met deze uitspraak zet de Raad van State een streep door een eerdere uitspraak hierover van rechtbank Oost-Brabant. Verhoogde geuremissiefactoren De uitspraak gaat

2020-05-23T17:44:18+01:00

Geuremissie opnieuw voor de rechter

Geuremissie opnieuw voor de rechter Het is alweer even geleden dat de geuremissiefactoren voor gecombineerde luchtwassers zijn verhoogd. Ook is het alweer even geleden dat er nieuwe Europese 'BBT-conclusies' voor de varkenshouderij - dat onder andere verplicht tot een geurbeheersplan - beschikbaar zijn gekomen. De rechtspraak loopt daar altijd wat achteraan. Maar onlangs zijn over

2020-05-23T17:47:42+01:00

Het geurbeheersplan voor veehouderijen

Het geurbeheersplan voor veehouderijen Het geurbeheersplan voor veehouderijen is iets van de afgelopen jaren. Maar in de rechtspraak is het nog een nieuw onderwerp. Op 30 december 2019 heeft rechtbank Oost-Brabant hier een eerste inhoudelijke uitspraak over gedaan (ECLI:NL:RBOBR:2019:7440). Het geurbeheersplan Veehouderijen moeten voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Hiervoor zijn BBT-documenten vastgesteld. Deze

2020-05-23T17:48:33+01:00

‘Geurperikelen’ bij gecombineerde luchtwassers

‘Geurperikelen’ bij gecombineerde luchtwassers De verhoging van de geuremissiefactoren voor gecombineerde luchtwassers per 20 juli 2018 leidt tot de nodige ‘geurperikelen’. Deze verhoging kan bijvoorbeeld leiden tot een verzoek om een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij in te trekken of de daaraan verbonden voorschriften te wijzigen. Op 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:108) deed de Raad van State

2020-05-23T17:48:51+01:00