Nieuws

Home|Nieuws

Stikstofsoap

Stikstofsoap Deze column verscheen in april 2021 in de regiobladen van Agrio. Gelet op alle ontwikkelingen in het stikstofdossier zou je bijna zeggen dat Nederland in een soort stikstofsoap terecht is gekomen. Ook recente ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 11 maart 2021. Die heeft meteen een mogelijke

2021-04-09T08:34:06+01:00

In het nieuws

In het nieuws Op 11 maart 2021 heeft rechtbank Noord-Nederland een belangrijke 'stikstofuitspraak' voor de veehouderij gedaan. Deze uitspraak was voor RTL nieuws aanleiding om contact op te nemen met onder andere Franca Damen, om haar visie over deze uitspraak te geven. Het bericht van RTL nieuws is hier te lezen. Franca heeft ook een

2021-03-28T14:55:19+01:00

Koekje van eigen deeg

Koekje van eigen deeg Deze column verscheen in januari 2021 in de regiobladen van Agrio. Een moment dat zo’n belangrijke stikstofuitspraken worden gepubliceerd, dat de website van de Raad van State (RvS) overbelast raakt. Zo’n moment was het op woensdag 20 januari 2021, 10:15 uur. Toen werden namelijk stikstofuitspraken gepubliceerd waar de praktijk al lange

2021-02-02T15:44:13+01:00

Stikstofperikelen

Deze column verscheen in december 2020 in de regiobladen van Agrio. Stikstofperikelen De stikstofperikelen blijven voortduren. En in plaats van dat er verbetering in lijkt te komen, heb ik soms de indruk dat het alleen maar erger wordt. De reden daarvoor ligt met name in de ‘stikstofwaarde’ in het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (wetsvoorstel) en

2020-12-20T15:09:16+01:00

In het nieuws

In het nieuws De afgelopen periode heeft Franca Damen weer verschillende nieuwsmedia te woord gestaan. Zo verscheen in onder andere het blad Pigbusiness het artikel 'Juriste Damen waarschuwt voor aanscherping emissienormen'. In dat artikel legt Franca uit dat boeren rekening moeten houden met een aanscherping van de normen voor de ammoniakemissie van stallen. Dat geldt

2020-11-18T08:36:15+01:00

Landelijk Brabantse taferelen

Deze column verscheen in november 2020 in de regiobladen van Agrio. Landelijk Brabantse taferelen Brabantse taferelen lijken zich landelijk te gaan voordoen. Bestaande stalsystemen zullen vervroegd moeten worden vervangen door stalsystemen die meer ammoniakemissie reduceren. Dat volgt uit de toelichting op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering dat de minister van LNV op 13 oktober 2020

2020-11-09T08:10:52+01:00

Domme voortzetting

Domme voortzetting Deze column verscheen in september 2020 in de regiobladen van Agrio. Op 19 augustus jl. kwam het verlossende bericht voor melkveehouders dat de omstreden veevoermaatregel dit jaar niet doorgaat. Een verstandige beslissing van de minister van LNV als je het mij vraagt. Het doorzetten van de veevoermaatregel zou naar mijn mening namelijk gewoonweg

2020-09-14T07:46:12+01:00

Auteur van het jaar award 2019

Auteur van het jaar award 2019 Met trots kunnen wij mededelen dat Franca Damen recent de 'Auteur van het jaar award 2019' van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB) in ontvangst heeft mogen nemen. Franca heeft deze award gewonnen op basis van haar artikel 'De im-PAS-se na de PAS-uitspraak' voor het LTB. In dit artikel

2020-08-14T08:42:14+01:00

Gewoonweg dom

Deze column verscheen in juli 2020 in de regiobladen van Agrio. Gewoonweg dom Met alle respect voor de minister van LNV, maar op dit moment vind ik haar in een bepaald opzicht gewoonweg dom. Namelijk voor wat betreft haar aanpak rondom de veevoermaatregel voor de melkveehouderij. Ze laat alles draaien om de juridische controleerbaarheid en

2020-07-18T08:56:29+01:00
Laad meer berichten