Hindernissen

Hindernissen Deze column verscheen in september 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin Het stikstofdossier en het aanvragen van een natuurvergunning zijn vergelijkbaar met een springparcours. Er zijn namelijk nogal wat hindernissen om overheen te ‘springen’ om verder te komen op het ‘parcours’. Er is alleen een belangrijk verschil. Bij een springparcours worden de hindernissen zo

2024-04-04T15:20:55+02:00

Het gaat niet goed

Het gaat niet goed Deze column verscheen in augustus 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin ‘Het gaat niet goed met veel veehouderijen in Nederland. Steeds meer veehouderijen lopen vast of stoppen en de voedselproductie staat onder druk vanwege een te strikt stikstofbeleid in Nederland.’ Daarmee heb ik de eerste twee zinnen van de Kamerbrief van

2024-02-16T10:53:53+02:00

Ziet de overheid het nou echt niet?

Ziet de overheid het nou echt niet? Deze column verscheen in juli 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin Als we de overheid moeten geloven, gaat het dramatisch slecht met Natura 2000-gebieden en moet de stikstofdepositie als de wiedeweerga omlaag. De minister voor Natuur en Stikstof (minister) had begin mei 2023 dan ook het ‘heugelijke’ nieuws

2024-02-16T10:54:02+02:00

Uitspraak die de wenkbrauwen doet fronsen

Uitspraak die de wenkbrauwen doet fronsen Deze column verscheen in mei 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin Terwijl op dit moment de uitspraak van Raad van State over de 25 km afkapgrens in AERIUS Calculator wordt afgewacht, sta ik deze keer stil bij een uitspraak die – in ieder geval bij mij – de wenkbrauwen

2024-02-16T10:54:12+02:00

Leuker willen ze het niet maken

Leuker willen ze het niet maken Deze column verscheen in april 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de Spoedwet aanpak stikstof (op 1 januari 2020) in werking trad. Deze wet voorzag onder andere in een wijziging van de natuurvergunningplicht. Voortaan was er alleen nog een natuurvergunning nodig

2024-02-16T10:54:41+02:00

Gewenste en verplichte intrekkingen

Gewenste en verplichte intrekkingen Deze column verscheen in maart 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin Mijn vorige column sloot ik af met een arrest van het Hof van Justitie van 10 november 2022 (zaak C-278/21). In dat arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een herbeoordeling van een natuurvergunning aangewezen kan zijn als de

2024-02-16T10:54:52+02:00

De overheid gooit beren op de weg

De overheid gooit beren op de weg Deze column verscheen in maart 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin Spreekwoorden en gezegdes zijn niet bepaald mijn sterkste punt. Ik haal ze door elkaar, combineer ze, gebruik ze half of verzin ze zelf. Meestal probeer ik ze dan ook te voorkomen of zoek ik eerst de juiste

2024-02-16T10:55:07+02:00

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen Deze column verscheen in februari 2023 in het Land- en Tuinbouwbulletin Het stikstofdossier is zo’n beetje vanaf 2010 gaan lopen. Ook toen al was het niet altijd eenvoudig voor een bedrijf om een natuurvergunning te verkrijgen, al zal menig persoon gezien de huidige complexiteit met weemoed

2024-02-16T10:55:19+02:00

Met pijn in het hart

Met pijn in het hart Deze column verscheen in december 2022 in de regiobladen van Agrio. Met pijn in het hart lees ik steeds weer Kamerbrieven en rechtspraak over stikstof. Het is eigenlijk nooit goed nieuws. De rode draad van Kamerbrieven lijkt te zijn dat er steeds minder kan en dat er steeds meer maatregelen

2022-12-15T14:05:07+02:00

Nationale krimp

Nationale krimp Deze column verscheen in augustus 2022 in de regiobladen van Agrio. Om de stikstof te laten dalen, moet er een nationale krimp plaatsvinden. Althans in de landbouw, want over bijvoorbeeld de luchtvaart en de top 100 stikstofbronnen horen we weinig tot niets. Hoe dat zich ten opzichte van elkaar verhoudt, roept bij mij

2022-09-14T09:17:50+02:00
Ga naar de bovenkant