Overheid algemeen

Home|Overheid algemeen

Gerechtvaardigd vertrouwen op principebesluit?

Gerechtvaardigd vertrouwen op principebesluit? Mag een initiatiefnemer gerechtvaardigd vertrouwen op een principebesluit? Met andere woorden: kan een initiatiefnemer met een principebesluit in de hand een geslaagd beroep doen op het vertrouwensbeginsel? Hierover heeft de Raad van State op 1 april 2020 twee uitspraken gedaan (ECLI:NL:RVS:2020:953 en 956). Principebesluit Als een initiatiefnemer een nieuwe (ruimtelijke) ontwikkeling

2020-04-22T07:59:19+01:00

De intensiteit van de exceptieve toets

De intensiteit van de exceptieve toets De bestuursrechter kan algemeen verbindende voorschriften toetsen op rechtmatigheid. Die toets wordt de exceptieve toets genoemd. Maar wat is de intensiteit van de exceptieve toets? Hierover heeft de Raad van State op 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:452) een uitspraak gedaan. Wat is de exceptieve toets? Tegen een algemeen verbindend voorschrift

2020-03-17T18:45:12+01:00