Tarieven

Tarieven

Damen Legal werkt op basis van een uurtarief. Bij de aanvang van de zaak wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren, zodat je vooraf een inschatting van de kosten hebt. In sommige gevallen kan een vaste prijsafpraak worden besproken, bijvoorbeeld als het gaat om een advies of een juridische analyse. Voor reistijd wordt de helft van het uurtarief in rekening gebracht.

Korting op uurtarief

Als er sprake is van een omvangrijk dossier of een samenwerking voor langere tijd, dan is een korting op het uurtarief mogelijk.

Eerste oriënterend gesprek

Wil je eerst kennis maken met Damen Legal voordat je beslist of je jouw zaak bij haar wil onderbrengen? Dan kun je een afspraak maken voor een eerste oriënterend gesprek. Het eerste half uur van dit gesprek is kosteloos. Daarna worden kosten overeenkomstig het uurtarief van Damen Legal in rekening gebracht.

Bijkomende kosten

Naast het uurtarief worden bijkomende kosten in rekening gebracht. Dat zijn bijvoorbeeld griffierechten (die je moet betalen bij het indienen van beroep of hoger beroep bij de rechter), deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten.

Rechtsbijstandverzekering

Veel bedrijven en particulieren beschikken over een rechtsbijstandverzekering. Zeker omdat onze maatschappij sterk gejuridiseerd is, kan dat verstandig zijn. Want als je dan een juridisch geschil hebt, dan heb je recht op juridische bijstand.

Voor dit juridisch geschil moet je dan een melding doen bij jouw rechtsbijstandverzekeraar. Jouw verzekeraar zal jou dan veelal zelf bijstaan of de hulp van een advocatenkantoor inschakelen waarmee jouw verzekeraar vaste (prijs)afspraken heeft.

Maar je hebt het recht om zelf jouw advocaat te kiezen als je een juridisch geschil hebt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een besluit hebt gekregen van de overheid waar je het niet mee eens bent of als je juist wordt geconfronteerd met de bezwaren van een andere (rechts)persoon tegen een aan jou verleende vergunning.

Je hebt dus het recht op vrije advocaatkeuze. Je kunt bij jouw rechtsbijstandverzekeraar aangeven door welke advocaat je graag wil worden bijgestaan. Jouw verzekeraar moet daar dan medewerking aan verlenen. De kosten van de advocaat worden dan vergoed door jouw rechtsbijstandverzekeraar. Vaak geldt hiervoor wel een bepaald kostenmaximum. Dit staat in de polisvoorwaarden van jouw verzekering.

Als jouw rechtsbijstandverzekering niet wil meewerken, dan kan Damen Legal hierover met jouw goedkeuring contact opnemen met jouw verzekeraar.

Cursussen

Voor het geven van cursussen wordt een vaste prijsafspraak gemaakt. Damen Legal hanteert hiervoor een richtlijn die is gebaseerd op een aangepast uurtarief van € 200,00 excl. BTW. Hierin is ook de voorbereidingstijd voor de cursus verwerkt. Meer informatie over de richtlijn voor de prijsafspraak is hier te lezen.

Declaraties

Aan het begin van iedere maand declareert Damen Legal de uren en de eventueel bijkomende kosten over de maand daarvoor. Alle declaraties woren vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

In voorkomende gevallen kan Damen Legal een voorschot vragen op de in rekening te brengen kosten. Dit voorschot wordt later met een andere declaratie verrekend.