Disclaimer

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Damen Legal niet garanderen dat de hierop gepubliceerde informatie altijd volledig juist, compleet en/of actueel is. De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als juridisch advies voor concrete situaties. Als de informatie op deze website wordt gebruikt, is dat uitdrukkelijk op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Damen Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste of incomplete informatie op deze website. Ook aanvaardt Damen Legal geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruik te maken van, te vertrouwen op of handelingen te verrichten naar aanleiding van de informatie op deze website.

Damen Legal is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Damen Legal is, tenzij anders vermeld staat, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook het auteursrecht begrepen, met betrekking tot deze website en de informatie die hierop gepubliceerd staat. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming van Damen Legal (onderdelen van) de website en/of de hierop gepubliceerde informatie elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website en//of de hierop gepubliceerde informatie aan te brengen.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijlagen) kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door een beroepsgeheim en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, wordt u verzocht de afzender hierover direct te informeren en het bericht te verwijderen. Op de dienstverlening van Damen Legal (KvK 76393577) zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.