Domme voortzetting

Deze column verscheen in september 2020 in de regiobladen van Agrio.

Op 19 augustus jl. kwam het verlossende bericht voor melkveehouders dat de omstreden veevoermaatregel dit jaar niet doorgaat. Een verstandige beslissing van de minister van LNV als je het mij vraagt. Het doorzetten van de veevoermaatregel zou naar mijn mening namelijk gewoonweg dom zijn geweest gelet op de gevolgen daarvan voor dieren en boeren. Overigens geloof ik niet dat het hiermee klaar zal zijn. Want waarschijnlijk zullen er toch wel maatregelen aan het veevoer getroffen moeten worden. Hopelijk gebeurt dat dan in overleg met de sector en andere deskundigen, zoals dierenartsen en veevoerfabrikanten.

In haar Kamerbrief van 19 augustus jl. maakte de minister tegelijkertijd een nogal opmerkelijke zet. Om voor genoeg stikstofruimte te zorgen, wordt nu de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij gebruikt. Dat is om meerdere redenen opmerkelijk te noemen. De veevoermaatregel was bedoeld om nog in 2020 stikstofruimte te creëren voor woningbouw en infrastructuur. Maar ineens blijkt die ruimte dit jaar niet nodig. Waarom dan zo’n haast? Daarnaast staan de effecten van de saneringsregeling nog niet vast. Er zijn veel inschrijvingen, maar het is nog niet definitief bekend hoeveel varkenshouders daadwerkelijk zullen stoppen en waar dat zal zijn. Dat stoppen zal ook pas in het voorjaar van 2021 gebeuren. Als de minister de stikstofruimte van deze stoppers vóór die tijd wil gebruiken voor woningbouw en infrastructuur, dan kan dat niet. Dan voldoet ze namelijk niet aan de voorwaarden die uit de PAS-uitspraak volgen. Stikstofruimte moet eerst vaststaan (op hexagoonniveau per Natura 2000-gebied) en mag niet dubbel worden gebruikt. Woningbouw (en vergunningverlening) is dus pas mogelijk als de stikstofruimte vaststaat en is gerealiseerd. Verder is van belang dat de varkenshouders die zullen stoppen, allemaal zijn gevestigd in het oosten en zuiden van het land. De stikstofruimte die dat oplevert, maakt geen woningbouw en infrastructuur in de Randstad mogelijk. De minister erkent dat ook in haar Kamerbrief, maar maakt niet duidelijk hoe stikstofruimte uit de saneringsregeling daarvoor dan wel gebruikt kan worden (dit gold overigens vergelijkbaar voor de veevoermaatregel). En bovenal maakt de minister ook niet duidelijk waarom stoppende varkenshouders hun stikstofruimte zelf niet (of maar beperkt) mogen gebruiken, maar waarom de minister dat zelf ineens wel mag. Eerder gaf de minister namelijk nog aan dat de stikstofruimte uit de warme saneringsregeling niet gebruikt zou mogen worden omdat die niet aan de voorwaarden uit de PAS-uitspraak zou voldoen. Maar ineens blijkt dat anders…

mw. mr. Franca Damen, advocaat Damen Legal