AGRARISCH RECHT

De agrarische sector in Nederland is een wereldspeler in innovatie en duurzame productie. Dat is een prestatie om trots op te zijn. De druk op de agrarische sector neemt echter toe. Ook worden eisen steeds verder aangescherpt. De ontwikkelingen in de agrarische sector volgen elkaar dan ook in hoog tempo op. Dat geldt niet alleen voor de sector zelf, maar ook voor de geldende regels.

De regels voor de agrarische sector zijn complex en veelomvattend. Ze gaan niet alleen over dierenwelzijn en de huisvesting van dieren, maar bijvoorbeeld ook over de effecten op de natuur (stikstof), de effecten op het milieu en de omgeving (zoals geur, ammoniak, luchtkwaliteit en geluid), meststoffen (waarbij dier- en fosfaatrechten van belang zijn), gewasbeschermingmiddelen en volksgezondheid.