KLIMAAT EN ENERGIE

De zorgen over klimaatverandering nemen toe. Daarom is er internationaal steeds meer aandacht voor het klimaat. De afspraken die in dat kader worden gemaakt, gaan vooral over energietransitie.

In de toekomst zullen de eisen omtrent klimaat en energie toenemen. Dit zal voor iedere sector van belang zijn. Dit komt onder andere tot uiting in het nationaal klimaatakkoord.