MILIEURECHT

Het milieurecht omvat regels voor de bescherming van het milieu. Deze regels gelden voor verschillende ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, zoals het oprichten of veranderen van bedrijven en het aanleggen van infrastructuur. Daarbij kunnen veel verschillende aspecten aan de orde komen, zoals luchtkwaliteit, geur, geluid, externe veiligheid, afvalstoffen, water en bodembescherming. Voor al deze milieuaspecten gelden specifieke regels.