Geuremissie opnieuw voor de rechter

Het is alweer even geleden dat de geuremissiefactoren voor gecombineerde luchtwassers zijn verhoogd. Ook is het alweer even geleden dat er nieuwe Europese ‘BBT-conclusies’ voor de varkenshouderij – dat onder andere verplicht tot een geurbeheersplan – beschikbaar zijn gekomen. De rechtspraak loopt daar altijd wat achteraan. Maar onlangs zijn over beide onderwerpen interessante uitspraken gedaan.

Meer lezen? Lees dan de bijdrage ‘Geuremissie opnieuw voor de rechter‘ van Franca Damen in het blad Varkensbedrijf.

Franca Damen, advocaat Damen Legal