In het nieuws

De afgelopen periode heeft Franca Damen weer verschillende nieuwsmedia te woord gestaan. Zo verscheen in onder andere het blad Pigbusiness het artikel ‘Juriste Damen waarschuwt voor aanscherping emissienormen‘. In dat artikel legt Franca uit dat boeren rekening moeten houden met een aanscherping van de normen voor de ammoniakemissie van stallen. Dat geldt voor alle diersectoren. Over dit onderwerp schreef Franca Damen overigens ook een column.

Daarnaast verscheen op onder andere de website Pluimveeweb het artikel ‘Veehouderij van vijf zijden geschoren met de wet natuurbescherming en stikstofreductie‘. In dit artikel worden bezwaren van Stichting Stikstof Claim tegen het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering toegelicht. Onderaan het artikel staat een schema dat Franca Damen heeft gemaakt over dat wetsvoorstel (zie hier). In dat schema wordt overzichtelijk weergegeven wat het doel en de inhoud zijn van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering, waarom dat doel niet behaald zal worden en waarom het wetsvoorstel geen oplossing biedt voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Recent verscheen er ook nog een interview met Franca in het blad Kalverhouderij. Een samenvatting van dat interview is hier te lezen.

Franca Damen, advocaat Damen Legal