Rechten & plichten van klanten

Advocatenkantoor

Damen Legal is de handelsnaam van het advocatenkantoor Damen Legal B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 76393577. Damen Legal is opgericht en wordt gedreven door mevrouw mr. F.H. (Franca) Damen.

Franca is als advocaat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten (NovA), in het arrondissement Oost-Brabant. De plaatselijke orde van advocaten is gevestigd aan de Leeghwaterlaan 26 te ’s-Hertogenbosch en te bereiken op 073 6911 786 of info@advocatenorde-oostbrabant.nl.

Rechtsgebiedenregister

Damen Legal staat voor échte kennis en deskundigheid. Want je moet erop kunnen vertrouwen dat jouw belangen met de benodigde deskundigheid worden behartigd. Daarom beperkt Damen Legal zich tot een aantal specialisaties. Daar kun je hier meer over lezen. Deze specialisaties vallen onder de rechtsgebieden waarvoor Franca Damen zich in het rechtsgebiedenregister van de NOvA heeft geregistreerd, namelijk:

  • agrarisch recht en
  • omgevingsrecht, waaronder milieurecht, natuurbeschermingsrecht en ruimtelijk bestuursrecht.

Deze registratie verplicht Franca elk kalenderjaar volgens de normen van de NovA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd (hoofd)rechtsgebied.

Tarieven

Damen Legal werkt op basis van een uurtarief. Bij de aanvang van de zaak wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren, zodat je vooraf een inschatting van de kosten hebt. In sommige gevallen kan een vaste prijsafpraak worden besproken, bijvoorbeeld als het gaat om een advies of een juridische analyse. Voor reistijd wordt de helft van het uurtarief in rekening gebracht. Meer informatie over de tarieven kun je hier lezen.

Identificatie en privacy

Op grond van de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is Damen Legal wettelijk verplicht om jou als klant te identificeren. Daarvoor word je bij aanvang van een zaak gevraagd een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie kunt sturen, lees je in de opdrachtbevestiging die je bij aanvang van een zaak van Damen Legal ontvangt.

Je bent als klant verplicht deze persoonsgegevens aan Damen Legal te verstrekken. Als je de gegevens niet verstrekt, kan en mag Damen Legal haar diensten niet verlenen.

Damen Legal respecteert jouw privacy. Hoe Damen Legal dat doet, kun je lezen in haar privacy- en cookieverklaring. Daarin staat ook vermeld wat Damen Legal doet met de kopie van jouw legitimatiebewijs.

Klantenportaal

Damen Legal werkt met een klantenportaal. Daar kun je via deze website op inloggen.

In het klantenportaal kun je jouw dossier inzien, zoals correspondentie, afspraken, deadlines, adviezen en processtukken. Als er een nieuw stuk in het klantenportaal staat, ontvang je daarover (automatisch) bericht. Ook kun je zelf stukken in het klantenportaal uploaden.

Geen derdengeldenrekening

Damen Legal beschikt niet over een derdengeldenrekening, omdat zij geen derdengelden ontvangt. Derdengelden zijn bijvoorbeeld een proceskostenvergoeding of griffierecht dat de overheid aan jou moet (terug)betalen als de bestuursrechter jouw (hoger) beroepschrift gegrond heeft verklaard. Als je recht hebt op derdengelden, dan zorgt Damen Legal ervoor dat deze direct naar jou worden overgemaakt.

Als Damen Legal toch wordt geconfronteerd met derdengelden, dan zorgt zij ervoor dat deze gelden overeenkomstig artikel 6.19 van de Verordening op de advocatuur direct naar de rechthebbende worden overgemaakt.

Waarneming

Natuurlijk is het van belang dat jouw zaak altijd door kan lopen. Daarom heeft Damen Legal waarneming geregeld voor het geval Franca Damen met vakantie is of ongepland afwezig is. Haar praktijk wordt dan waargenomen door Sumrin Advocaten.

Sumrin Advocaten

Moniek Peeters

Speelheuvelplein 10 – 5711 AR Someren

Postbus 30 – 5710 AA Someren

Telefoon: 0493 894 752

Mobiel: 06 578 709 99

E-mail: m.peeters@sumrin.nl

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten aan Damen Legal en de uitvoering daarvan zijn de algemene voorwaarden van Damen Legal van toepassing. Deze zijn hier te lezen. Hierin is onder andere een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen.

Klachtenregeling

Het is natuurlijk de bedoeling van Damen Legal om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en ervoor te zorgen dat je tevreden bent. Als je op enig moment echter ontevreden bent, hoort Damen Legal dat natuurlijk graag van jou. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend. De kantoorklachtenregeling van Damen Legal is hier te lezen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ondanks dat Damen Legal er natuurlijk alles aan doet om opdrachten zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren, kan zij niet 100% uitsluiten dat er een keer een fout wordt gemaakt. Voor zo’n geval heeft Damen Legal, individueel als advocatenkantoor, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Iedere aansprakelijkheid van Damen Legal is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij in het betreffende geval uitkeert. Dit is verder toegelicht in artikel 5 van de algemene voorwaarden van Damen Legal.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag, neem dan contact met Damen Legal op.