Gerechtvaardigd vertrouwen op principebesluit?

Gerechtvaardigd vertrouwen op principebesluit? Mag een initiatiefnemer gerechtvaardigd vertrouwen op een principebesluit? Met andere woorden: kan een initiatiefnemer met een principebesluit in de hand een geslaagd beroep doen op het vertrouwensbeginsel? Hierover heeft de Raad van State op 1 april 2020 twee uitspraken gedaan (ECLI:NL:RVS:2020:953 en 956). Principebesluit Als een initiatiefnemer een nieuwe (ruimtelijke) ontwikkeling