Bezwaren tegen geitenhouderijen

Bezwaren tegen geitenhouderijen Vanwege de resultaten in de onderzoeken Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ten aanzien van geitenhouderijen, wordt er regelmatig bezwaar gemaakt tegen de oprichting of uitbreiding van geitenhouderijen. Daar worden overigens niet veel vergunningen meer voor verleend. In veel provincies geldt namelijk een 'geitenstop'. De gemeente Enkhuizen verleende in december 2020 nog wel een