Webinar actualiteiten stikstof en agrarisch recht

Damen Legal verzorgt regelmatig cursussen c.q. presentaties over verschillende onderwerpen. Binnenkort staan in samenwerking met Omgevingsdienst Nederland een aantal webinars op het programma.

Op 28 mei 2020 vindt een webinar over de actualiteiten stikstofproblematiek plaats. Tijdens het webinar zal eerst kort worden ingegaan op de basis van de natuurwetgeving, het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de PAS-uitspraak. De focus van het webinar ligt echter op de ontwikkelingen van ná de PAS-uitspraak. Er zal onder andere worden ingegaan op de verschillende Kamerbrieven, adviezen, uitspraken en de beleidsregels over intern en extern salderen. Wilt u meer informatie lezen en/of zich aanmelden? Klik dan hier.

Op 30 juni 2020 vindt een webinar over de actualiteiten agrarisch recht plaats. Tijdens het webinar zal worden ingegaan op recente uitspraken en wet- en regelgeving op het gebied van het agrarisch milieu- en omgevingsrecht. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan actualiteiten met betrekking tot geur, fijnstof, ammoniak, volksgezondheid, innovatie en handhaving. Wilt u meer informatie lezen en/of zich aanmelden? Klik dan hier.

Franca Damen, advocaat Damen Legal